Waarom sedum dakbedekking?
Omdat iedereen belang heeft bij schone lucht, minder CO2 en droge voeten.

Wat is sedum?

Sedum is vetkruid. Vetkruid kent 400 tot 500 soorten.

De soorten komen voor op het gehele noordelijk halfrond. De planten zijn succulenten die water in hun bladeren opslaan. De bloem heeft meestal vijf kroonbladen, een enkele keer vier of zes. Er zijn twee keer zoveel meeldraden als kroonbladen.

De planten hebben een aangepaste stofwisselingKooldioxide wordt 's nachts door huidmondjes opgenomen en in appelzuur verwerkt. Overdag staat het appelzuur dan ter beschikking van fotosynthese

De scherpte van de smaak door appelzuur neemt gedurende de dag af. De huidmondjes in de bladeren zijn zoals bij veel vetplanten alleen 's-nachts geopend om gedurende de hete en droge dag verlies van vocht te minimaliseren. 

Bron: Wikipedia

Voor meer informatie:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Vetkruid


Waarom sedum?

Sedum neemt fijnstof op.

F
ijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Fijnstof zijn zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Deze deeltjes zijn van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid.

Sedum helpt dus actief bij het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Bron: Wikipedia

Voor meer informatie:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Fijnstof 


Sedum filtert CO2 uit de lucht.

Sedum filtert koolstofdioxide, CO2, het meest bekende broeikasgas, uit de lucht. Het helpt dus ook actief mee tegen de opwarming van de aarde

Planten en andere autotrofe organismen gebruiken koolstofdioxide bij de fotosynthese. Bij deze chemische reactie worden water (H2O) en koolstofdioxide (CO2) opgenomen en in glucose omgezet, terwijl zuurstofgas(O2) wordt afgegeven.


Sedum helpt dus actief bij het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Bron: Wikipedia

Voor meer informatie:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofdioxide .


Sedum houdt water vast.

Sedum vangt regenwater op en houdt het vast. Hierdoor ontlast je mogelijk het riool, dus bij heftige regenbuien komt er minder water in het riool terecht waardoor het sedum helpt onze voeten langer droog te houden.

Sedum cassettes kunnen ruim 30 liter water vasthouden, afhankelijk van de samenstelling van het sedum.

Voorbeeld berekening van wateropslag capaciteit, sedum specifiek

Als voorbeeld uitgaande van 100m2 met sedum te bedekken dak.

  • stel opslagcapaciteit per cassette: 6 liter
  • stel aantal cassettes per m2: 4,4
  • opslagcapaciteit per m2 beschermdoek: 1,5 liter

(6 liter per tray * 4,4 trays per m2) + 1,5 liter per m2 beschermdoek = 27,9 liter per m2

Totaal 2.790 liter wateropslag capaciteit voor 100m2 sedum dakbedekking.


Sedum werkt isolerend.

Door de vochtopname van het vetkruid hou je warmte langer buiten en de warmte binnen langer binnen. Langer warm in de winter, langer koel in de zomer.


Sedum en onderhoud

Sedum vraagt erg weinig onderhoud, maximaal 2x per jaar wat onkruid verwijderen en wel even oog houden hoe lang het niet regent. Ja het slaat heel veel water op en het is heel sterk, er is echter niets mis met het sterk houden van je sedum om na lange droge periode het sedum water te geven. Zeker als je het net hebt gelegd, geef het een goede start en geef water.

E-mailen
Map