Waarom sedum dakbedekking?
Omdat iedereen belang heeft bij schone lucht, minder CO2 en droge voeten.

Subsidie aanvragen

Deze website is ook bedoeld om je te helpen bij het aanvragen van subsidie voor de aanschaf van sedum. De komende periode zal deze pagina uitgebreid worden met informatie over subsidie mogelijkheden per Hoogheemraadschap /  gemeente.


Heb je zelf ervaring in het aanvragen van subsidie voor sedum en staat de organisatie waarbij je dat hebt gedaan niet op deze pagina? Dan zou het mooi zijn als wij van je ervaring kunnen leren en dit mogen plaatsen. Laat het weten via het contactformulier en we laten zo snel mogelijk van ons horen.


Een snelle check of subsidie wordt verstrekt? Klik hier.LET OP

Alle informatie zoals hier onder gesteld is bedoeld om je een idee te geven wat er minimaal nodig is of geboden wordt zodat je weet waaraan je begint. De informatie op deze pagina is dus niet volledig. 


Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

HDSR kent "Blauwe Bewonersinitiatieven", dit zijn projecten georganiseerd door bewoners en die zorgen voor "het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons verzorgingsgebied."

De eisen die HDSR stelt aan een sedum traject om subsidie te kunnen verlenen:

 • Er moeten minimaal 8 adressen mee doen
 • Er moet een component in het project zijn dat actief werkt aan bewustwording op het gebied van waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer.


Wat wordt gesubsidieerd?

 • 50% van de totale projectwaarde tot een maximum van € 5.000,00 inclusief BTW
 • Kosten voor het sedum
 • Kosten voor de bewustwording
 • Kosten voor eigen ingebrachte materialen / tijd


Welke aanpak werkt?

 • Tijdens het gesprek kan je aangeven wat je ideeën zijn en vragen om terugkoppeling er op.
 • Je kan contact opnemen met dhr. Michiel Anten,  Michiel.Anten@HDSR.nl.
 • Kijk of een lokale groep actief is op het gebied van klimaatverbetering en zoek de samenwerking op.
 • Maak je initiatief bekend bij het lokale krantje.
 • Kijk eerst of je totaal 8 deelnemende adressen mee kan krijgen, let op dat enthousiasme niet altijd een "ja ik doe mee" wordt!


Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht heeft als voordeel dat je niet met meerdere bewoners een project hoeft op te starten. Je kunt voor alleen je eigen dak subsidie aanvragen of voor meerdere adressen tegelijk.

De eisen die de gemeente Utrecht onder andere stelt aan een te subsidiëren groen dak:

 • Het sedum moet in verzadigde toestand minimaal 40kg per m2 zijn
 • Het sedum heeft een waterbergend vermogen van minimaal 15 liter per m2
 • De toegepaste plantensoorten bestaan voornamelijk uit sedum en mossen
 • Ontwerp en aanleg van het groen dak moeten deugdelijk worden uitgevoerd
 • De subsidieontvanger is verplicht minimaal 5 jaar het groene dak deugdelijk te onderhouden
 • De activiteiten dienen uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de subsidieverlening afgerond te zijn
 • Binnen 1 maand na afronding van de activiteiten moet de eindrapportage ingediend zijn voor de subsidie vaststelling


Wanneer geen subsidie? 

 • Nieuwe gebouwen die bij aanleg  al worden voorzien van een groen dak komen niet in aanmerking
 • Er wordt alleen subsidie verstrekt als de benodigde bouw- en/of monumentenvergunningen zijn verstrekt


Wat wordt gesubsidieerd?

 • Beplanting en opbouw van een groen dak, inclusief beschermfolie en substraat
 • De aanlegkosten voor een groen dak, inclusief de huurkosten voor een lift
 • De eventuele benodigde versteviging van het dak, noodzaak aan te tonen via een bouwkundig expert
 • De kosten voor een bouwkundig expert, zelfs als het dak niet geschikt blijkt te zijn


Wat wordt niet gesubsidieerd?

 • De kosten voor een bouw- en/of monumentenvergunning
 • De kosten bedoeld voor het onderhoud van het groene dak/de groene daken
 • Een groen dak dat al is aangelegd
 • Een groen dak dat kleiner is dan 10m2


Hoeveel wordt gesubsidieerd?

 • Maximaal 50% van de kosten inclusief BTW
 • Niet meer dan € 25,00 per m2 voor een extensief groen dak
 • Niet meer dan € 50,00 per m2 voor een intensief groen dak
 • De kosten voor een bouwkundig expert tot € 250,00 per dak met een maximum van € 1.000,00 per aanvraag
 • De totale subsidie bedraag maximaal € 20,000,00


E-mailen
Map