Waarom sedum dakbedekking?
Omdat iedereen belang heeft bij schone lucht, minder CO2 en droge voeten.

Termen en Afkortingen

Gemeente Utrecht

Een extensief groen dak heeft de volgende kenmerken

 • Het gewicht van het vegetatiepakket in verzadigde toestand ligt tussen de 40 en 200 kg per m2
 • Het vegetatiepakket heeft een waterbergend vermogen van minimaal 15 liter per m2
 • De toegepaste plantensoorten bestaan hoofdzakelijk uit sedum en mossen


Een intensief groen dak heeft de volgende kenmerken

 • Het gewicht van het vegetatiepakket is verzadigde toestand is minimaal 200 kg per m2
 • Het vegetatiepakket heeft een waterbergend vermogen van minimaal 45 liter per m2
 • De toegepaste plantensoorten bestaan voor maximaal 50% uit sedum en mossen


terug
EindrapportageDe eindrapportage voor de gemeente Utrecht moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Een schriftelijke afmelding ter afronding van het project waarin staat hoeveel m2 is aangelegd en wat het waterbergend vermogen is per m2
 • Een foto van elk gerealiseerde groene dak met het adres erbij vermeld, zoals opgenomen in de subsidieverlening; er mogen meerdere daken op één foto staan, mits duidelijk aangegeven welk dak bij welk adres hoort.
 • Een kopie van de factuur met de kosten voor de opbouw, de beplanting, de aanleg en indien van toepassing versteviging van het groene dak
 • Indien van toepassing: kopie van de factuur van de bouwkundig expert
 • Bewijs van betaling van de hierboven vermelde facturen
 • De eindrapportage moet ingediend worden bij het subsidiebureau

terug

E-mailen
Map